ТОВ «Смарт Делівері»

Дата укладення посередницького договору  №01/07-05 від 07.05.2020 року.

Повне найменування юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи- підприємця, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - Товариство з Обмеженою відповідальністю «Смарт Делівері».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 42554864
Місцезнаходження юридичної особи згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 02092, м. Київ, вул. Інженера Бородіна, будинок 5Б
Прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства/установи (кредитного посередника) – Захарченко Еліна Євгенівна.
Адреса веб-сторінки кредитного посередника - https://smart-delivery.com.ua
Адреса для отримання поштових повідомлень - 02092, м. Київ, вул. Інженера Бородіна, будинок 5Б
Номери телефонів контактних осіб із зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв’язку  +38 (050) 301 07 98

Відомості про статус кредитного посередника (кредитний брокер/кредитний агент) - кредитний агент.

Перелік завдань/повноважень, які банк передає своєму кредитному агенту :

  • інформувати потенційних Позичальників про умови кредитних продуктів, в тому числі, надавати повну інформацію у письмовій формі про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість за Кредитним договором;
  • перевіряти чинність паспорта громадянина України (іншого документа, що посвідчує особу) та робити копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів, що посвідчують особу;
  • контролювати особисте підписання Клієнтом заяв, довідок, повідомлень, Кредитних договорів, та інших документів;
  • приймати від Клієнтів заяви та інші документи, необхідні для прийняття рішення Банком про видачу Кредиту, формувати Кредитні справи Позичальників, та передавати їх в Банк;
  • проводити ідентифікацію та верифікація Позичальника згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України (далі - НБУ) з питань фінансового моніторингу та вимог Банку;
  • забезпечити збереження банківської таємниці та конфіденційної інформації, яка стала відома Працівникам Партнера при виконанні  Договору.
     

Відомості про територію, на яку поширюються завдання/повноваження кредитного брокера/кредитного агента – територія України.

Запевнення Банку про здійснення перевірки відповідності кредитного посередника вимогам, установленим цим Положенням -  АТ «Ідея Банк» запевняє, що кредитний посередник відповідає вимогам згідно з Законом України «Про споживче кредитування» та Постанови Національного банку України  №50 від 08 червня 2017 року «Про впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг».