Меню
Notifications
Укр

До уваги клієнтів!
Як сплатити за кредит онлайн в умовах карантину

Дізнатись більше

Безпечний депозит

Безпечний депозит

Вигідна пропозиція на нові кошти
  до 11,35%річних в гривні
  від 3 місяцівстрок оформлення депозиту
  50 000 грнмінімальна сума вкладу

  Відсоткові ставки

  Строк вкладуВідсотки в кінці термінуВідсотки щомісячно
  3 міс10,35%10,10%
  6 міс10,85%10,60%
  12 міс*10,75%10,50%

  Переваги депозиту

  Європейська надійність банку
  Європейська надійність банку
  Висока дохідність вкладів
  Висока дохідність вкладу
  Гарантія повернення вкладів
  Гарантія повернення вкладу

  Заповнити заявку

  Популярні питання
  Інформація для споживачів
  Договори
  Попередження
  Умови оформлення
  • Вклад на строк від 3 місяців
  • Мінімальна сума вкладу - 50 000 грн

  Вклад можна відкрити від 50 000 грн без можливості його поповнення.

  • Максимальна сума вкладу – 5 млн грн

  Вклад можна відкрити на суму до  5 млн грн.

  • Надбавка за суму вкладу для термінів 6 та 12 міс:

  + 0,25% при розміщенні депозиту на суму від 100 000,00 грн до 499 999,99 грн
  + 0,50% при розміщенні депозиту на суму від 500 000,00 грн.  

  • Виплата відсотків на вибір вкладника

  Виплати відсотків за вкладом - у кінці терміну або щомісячно.

  • Вклади для осіб старше 18 років

  Оформити вклад можуть особи, які досягли 18 років.
   

  Вклад можна оформити до 31.12.2020р., при наявності у вкладника «депозитного сертифікату»*.
  Внесок можуть оформити тільки вкладники із «депозитним сертифікатом»* у відділеннях Ідея Банку на суму коштів, що збільшує загальну суму залишків на рахунках вкладника але не менше ніж на 50 000 грн.

  *Під «депозитним сертифікатом»  мається на увазі флаєр-візитка, яку можна отримати на відділеннях Ідея Банку.

  ** Після закінчення терміну депозиту, якщо вклад не було закрито або не переоформлено, депозит автоматично продовжується на термін 12 місяців під 6% річних.

  Кошти депозиту та нараховані проценти за депозитом будуть зараховані на Ваш картковий рахунок, який відкритий в Банку. У разі відсутності карткового рахунку Ви можете оформити його (Кредитну картку, Дебетну картку або Картку для виплат). При виборі карткового рахунку необхідно звернути увагу на Тарифи Банку щодо зарахування коштів на рахунок та зняття коштів з рахунку.

  Необхідні документи

  Для громадян України:

  • Паспорт або документ, що його замінює
  • Документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку
    

  * Якщо в паспорті особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то депозит відкривається без пред'явлення цього документа.

  Для іноземних громадян:

  • Паспортний документ
  • Копія документа, що підтверджує джерело походження коштів, які особа планує розмістити на депозит.
    

  * Валюта, яка  вказана в документі, що підтверджує джерело походження коштів, повинна відповідати валюті оформленого депозиту.

  Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою депозит

  • При відкритті банківського вкладу Вкладнику безкоштовно відкривається рахунок;
  • Умовами договору банківського вкладу не передбачена можливість поповнення вкладу;
  • Внесення банком будь-яких змін до договору банківського вкладу здійснюється лише за згодою Вкладника (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законом;
  • Якщо протягом 5 днів з дня закінчення строку договору банківського вкладу Вкладник не звернувся до Банку/інтернет банку/мобільного додатку з наміром повернути вклад, то такий вклад вважається розміщеним з наступного дня після закінчення  строку договору на тих самих умовах та на строк такої ж тривалості, на який він був розміщений згідно з умовами Договору, за винятком умови щодо розміру процентної ставки. При продовженні строку Вкладу розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку розміщення Вкладу. Процентна ставка на продовжений строк вкладу встановлюється з першого дня продовженого строку розміщення Вкладу. Строк Вкладу може продовжуватись 3 рази;
  • Клієнт має право достроково розірвати Договір банківського вкладу та вимагати дострокового повернення суми вкладу. Про дострокове розірвання Договору банківського вкладу Клієнт повинен повідомити Банк за 3 (три) робочих дні у письмовій формі, подавши Банку відповідну заяву (в 2-х примірниках). В разі дострокового розірвання Договору банківського вкладу на вимогу клієнта застосовується зменшення доходу від строкового вкладу відповідно до умов цього договору та згідно процентних ставок які затверджені рішенням Комітету управління активами, пасивами і тарифами Банку на момент укладення окремого Договору банківського вкладу;
  • Якщо договором банківського вкладу не передбачена пролонгація вкладу, то по завершенню терміну розміщення вкладу, всі кошти разом із нарахованими процентами перераховуються на рахунок Вкладника;
  • При розміщенні банківського вкладу Банку забороняється вимагати від Вкладника придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім відкриття рахунку для виплати процентів та суми вкладу);
  • Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.