депозит безпечний +1

Депозит "Безпечний +1"

  від 9,50% до 11,50% *річних у гривні
  до 12 місяцівстрок депозиту
  50 000 грнмінімальна сума вкладу
  Строк вкладуВідсотки в кінці термінуВідсотки щомісячно
  3 місяці11,50%11,25%
  6 місяців10,00%9,75%
  12 місяців *9,75%9,50%

  * мінімальна ставка додаткового терміну становить 6,00% річних, за вкладами, у яких передбачено додатковий термін.

  Переваги депозиту
  Європейська надійність банку
  Висока дохідність вкладу
  Гарантія повернення вкладу
  Популярні питання
  Інформація для споживачів
  Договори
  Попередження
  Умови оформлення
  • Вклад на термін до 12 місяців*

  Можливість розміщення вкладу на термін до 12 місяців

  • Мінімальна сума вкладу - 50 000 грн

  Вклад можна відкрити на нові кошти від 50 000 грн без можливості його поповнення.

  • Виплата відсотків щомісячно чи в кінці терміну

  Відсотки за вкладом можна отримати щомісячно чи в кінці терміну.   
   

  *після закінчення терміну депозиту, якщо вклад не було закрито або переоформлено, депозит автоматично продовжується на термін 12 місяців під 6% річних для вкладів у гривні.

  Для отримання подарункового сертифікату до депозиту перейдіть за цим посиланням

  Сума вкладу повертається після закінчення строку, вказаного в Договорі банківського вкладу, на поточний рахунок клієнта, відкритий у банку або шляхом видачі готівкою через касу банку. Нараховані проценти за депозитом будуть зараховані на Ваш картковий рахунок, який відкритий в Банку. У разі відсутності карткового рахунку Ви можете оформити його (Кредитну картку, Дебетну картку або Картку для виплат). При виборі карткового рахунку необхідно звернути увагу на Тарифи Банку щодо зарахування коштів на рахунок та зняття коштів з рахунку.

  Необхідні документи

  Для громадян України:

  • Паспорт або документ, що його замінює

  • Документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку

  * Якщо в паспорті особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то депозит відкривається без пред'явлення цього документа.

  Для іноземних громадян:

  • Паспортний документ

  • Копія документа, що підтверджує джерело походження коштів, які особа планує розмістити на депозит. Валюта, яка  вказана в документі, що підтверджує джерело походження коштів, повинна відповідати валюті оформленого депозиту.

  Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою депозит

  • При відкритті банківського вкладу Вкладнику безкоштовно відкривається рахунок;
  • Внесення банком будь-яких змін до договору банківського вкладу здійснюється лише за згодою Вкладника (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законом;
  • По завершенню терміну розміщення вкладу, Сума вкладу повертається на поточний рахунок клієнта, відкритий у банку або шляхом видачі готівкою через касу банку. Нараховані процентами перераховуються на рахунок Вкладника.
  • Клієнт має право ініціювати перед Банком дострокове повернення суми вкладу. Про дострокове розірвання Договору банківського вкладу Клієнт повинен повідомити Банк за 3 (три) робочих дні у письмовій формі, подавши Банку відповідну заяву (в 2-х примірниках). Дострокове припинення договору можливе виключно за згодою Банку. В разі дострокового розірвання Договору банківського вкладу на вимогу клієнта застосовується зменшення доходу від строкового вкладу відповідно до умов цього договору та згідно процентних ставок які затверджені рішенням Комітету управління активами, пасивами і тарифами Банку на момент укладення окремого Договору банківського вкладу;
  • При розміщенні банківського вкладу Банку забороняється вимагати від Вкладника придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);
  • Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом написання листа на пошту QualityControl@ideabank.ua.