Наглядова рада

Наглядова рада АТ «Ідея Банк» є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством України, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. У своїй роботі Наглядова рада керується вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про банки і банківську діяльність» нормативними документами Національного банку України, Статутом Банку та іншими внутрішніми нормативними документами Банку. Наглядова рада АТ «Ідея Банк» складається з семи членів, троє з яких є незалежними. Професійна придатність та ділова репутація, а щодо незалежних членів Ради їхня незалежність, підтверджені Національним банком України.

Склад Наглядової ради: 
6 (шість) осіб:
1.    Піотр Качмарек (Piotr Kaczmarek), Голова Ради;
2.    Якуб Мальскі (Jakub Malski), Член Ради;
3.    Лукаш Славомір Кулька (Łukasz Slawomir Kulka), Член Ради;
4.    Гжегож Копаняж (Grzegorz Kopaniarz), Член Ради;
5.    Лесик Ольга Володимирівна, Членкиня Ради;
6.    Марцін Ольшевскі (Marcin Olszewski), Член Ради.