ФОП Шерстюк Катерина Володимирівна

Відомості про кредитного посередника: ФОП Шерстюк Катерина Володимирівна
Дата укладання посередницького Договору: 01 травня 2024 року
№ посередницького договору: № 2024-166
Повне найменування - для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, фізичної особи-підприємця: ФОП Шерстюк Катерина Володимирівна
Ідентифікаційний код для юридичної особи: 3451200985
Місцезнаходження юридичної особи згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Україна, 21000, Вінницька обл.,  місто Вінниця, вул. Сергія Зулінського, будинок 34-А, квартира 17
Прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства/установи (кредитного посередника)     ФОП Шерстюк Катерина Володимирівна
Адреса веб-сторінки кредитного посередника. У разі наявності веб-сторінки кредитного посередника розміщення інформації про веб-сторінку кредитного посередника є обов'язковим: https://tehnotop.ua/
Адреса для отримання поштових повідомлень: Україна, 21000, Вінницька обл.,  місто Вінниця, вул. Сергія Зулінського, будинок 34-А, квартира 17
Номери телефонів контактних осіб із зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв'язку: 096-581-90-90
електронна пошта: infotop@tehnotop.com.ua
Відомості про статус кредитного посередника (кредитний брокер/кредитний агент): Кредитний Агент
Перелік завдань/повноважень, які банк передає своєму кредитному брокеру/кредитному агенту

  • інформувати Клієнтів про умови кредитних продуктів, в тому числі, надавати повну інформацію у письмовій формі про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість за Кредитним договором; 
  • проводити ідентифікацію та верифікацію Клієнтів Банку відповідно до порядку визначеного в Договорі; 
  • отримувати від Клієнтів документи згідно з переліком, розробленим Банком, які Клієнт має надати для укладення Договору кредиту; 
  • в присутності потенційного Клієнта перевіряти паспорт та робити копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією про Клієнта.
  • роздруковувати Кредитні договори, підписані з боку Банку (з використанням аналога власноручного підпису уповноваженої особи Банку та відтиску печатки Банку) та надавати для  особистого підписання Клієнтами; 
  • контролювати особисте підписання Клієнтом заяв, довідок, повідомлень, Кредитних договорів, та інших документів; 
  • здійснювати підготовку документів Клієнта до передачі Банку, формувати документи в окрему Кредитну справу щодо кожного Клієнта; 
  • передавати до Банку сформовану Кредитну справу про кожного Клієнта способом, погодженим Сторонами.

Відомості про територію, на яку поширюються завдання/повноваження кредитного брокера/кредитного агента: Україна
Запевнення банку про здійснення перевірки відповідності кредитного посередника вимогам, установленим цим Положенням: АТ «Ідея Банк» запевняє, що кредитний посередник відповідає вимогам згідно з Законом України «Про споживче кредитування» та Постанови Національного банку України  №50 від 08 червня 2017 року «Про впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг»


Інформація про цього кредитного посередника додана до кредитного реєстру НБУ.