Депозити

Депозити

Безпечні депозити у польському банку
  від 7,50% до 20,00%річних у гривні
  100 грнмінімальна сума вкладу
  від 1 місяцястрок депозиту
  Переваги депозитів в Idea Bank
  Європейська надійність банку
  Висока дохідність вкладів
  Користування 24/7
  Гарантія повернення вкладів
  Зручний підбір вкладів
  Програма лояльності
  Депозити
  Популярні питання
  Інформація для споживачів
  Договори
  Попередження
  18%

  Депозит "На cтарт"

  Вигідна пропозиція для нових клієнтів Банку
  18%

  річних в гривнях

  100 днів

  строк депозиту

  1000 грн

  мінімальна сума вкладу

  Детальніше
  від 15,00% до 16,00%

  Депозит "Безпечний +1"

  Вклад з виплатою відсотків щомісячно або в кінці терміну
  6, 9, 12 місяців

  вільний вибір строку вкладу

  без поповнення

  оформленого вкладу

  Детальніше
  від 12,00% до 20,00%

  Депозит "Сміливий"

  Вклад зі ставкою, що зростає протягом строку до 20% річних
  12 місяців

  строк вкладу

  від 12,00% до 20,00%

  річних у гривні

  від 1000 грн

  мінімальна сума вкладу

  Детальніше
  від 7,50% до 15,75%

  Депозит "Дохідний"

  Вклад з виплатою відсотків в кінці строку
  100 днів, 1-18 місяців

  вільний вибір строку вкладу

  без поповнення

  оформленого вкладу

  від 1000 грн

  мінімальна сума вкладу

  Детальніше
  від 12,00% до 15,50%

  Депозит "Класичний"

  Вклад з виплатою відсотків щомісячно
  100 днів, 6-18 місяців

  вільний вибір строку вкладу

  без поповнення

  оформленого вкладу

  від 1000 грн

  мінімальна сума вкладу

  Детальніше
  12,00%

  Депозит "Разом до перемоги"

  Вклад з можливістю поповнення та виплатою відсотків щомісячно
  100 днів

  строк депозиту

  з поповненням

  оформлення вкладу

  1000 грн

  мінімальна сума вкладу

  Детальніше
  5%

  Депозит "Вільні кошти"

  Вклад з можливістю поповнення та зняття коштів
  1 місяць

  термін оформлення вкладу

  24/7

  доступ до рахунку

  від 1000 грн

  мінімальна сума вкладу

  Детальніше
  Умови оформлення

  •    Вклади на строк від 1 місяця*
  Можливість обирати зручний строк вкладу від 1 до 18 місяців.

  •    Мінімальна сума вкладу – 1 000 грн
  Вклад можна відкрити на суму від 1 000 грн з можливістю його поповнення.

  •    Виплата відсотків щомісяця чи в кінці строку
  Зручний вибір способу виплати відсотків за вкладом – щомісяця чи в кінці строку.

  •    Вклади для осіб віком від 18 років
  Оформити вклад можуть особи, яким виповнилося 18 років.

  •    Можливість дострокового закриття вкладу
  У випадку ініціювання вкладником зменшення строку (терміну) вкладу, проценти, нараховані на суму вкладу перераховуються за ставкою 1% річних для вкладів у гривні та 0,1% річних для вкладів в іноземній валюті (не застосовується під час дії терміну +12міс та терміну що діяв до чергової пролонгації вкладу.


  * після закінчення терміну депозиту, якщо вклад не було закрито або не переоформлено, депозит автоматично продовжується на термін 12 місяців під 12% річних для вкладів у гривні / 0,50% для вкладів у доларах США / 0,40% для вкладів у євро.
   

  Необхідні документи

  Для громадян України:

  • Паспорт або документ, що його замінює

  • Документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку

  * Якщо в паспорті особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то депозит відкривається без пред'явлення цього документа.
   

  Для іноземних громадян:

  • Паспортний документ

  • Копія документа, що підтверджує джерело походження коштів, які особа планує розмістити на депозит 

   *Валюта в документі, що підтверджує джерело походження коштів, повинна відповідати валюті оформленого депозиту.

  Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою депозит

  • При відкритті банківського вкладу Вкладнику безкоштовно відкривається рахунок;
  • Внесення банком будь-яких змін до договору банківського вкладу здійснюється лише за згодою Вкладника (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законом;
  • Якщо в день закінчення строку договору банківського вкладу Вкладник не звернувся до Банку/інтернет банку/мобільного додатку з наміром повернути вклад або в перший робочий день (якщо дата закінчення вкладу припадає на вихідні дні), то такий вклад вважається розміщеним з наступного дня після закінчення  строку договору на тих самих умовах та на строк такої ж тривалості, на який він був розміщений згідно з умовами Договору, за винятком умови щодо розміру процентної ставки. При продовженні строку Вкладу розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку розміщення Вкладу. Процентна ставка на продовжений строк вкладу встановлюється з першого дня продовженого строку розміщення Вкладу. Клієнт має право відмовитись від лонгації, звернувшись особисто до відділення Банку в день закінчення строку вкладу (якщо термін вкладу припадає на вихідний або святковий день, тоді в перший за ним банківський робочий день) або шляхом звернення за телефонами Контакт-Центру Банку (0 800 50 20 30 для дзвінків в межах України; +38 034 255 87 62 для дзвінків з-за кордону);
  • Клієнт має право ініціювати перед Банком дострокове повернення суми вкладу. Про дострокове розірвання Договору банківського вкладу Клієнт повинен повідомити Банк за 3 (три) робочих дні у письмовій формі, подавши Банку відповідну заяву (в 2-х примірниках). Дострокове припинення договору можливе виключно за згодою Банку. В разі дострокового розірвання Договору банківського вкладу на вимогу клієнта застосовується зменшення доходу від строкового вкладу відповідно до умов цього договору та згідно процентних ставок які затверджені рішенням Комітету управління активами, пасивами і тарифами Банку на момент укладення окремого Договору банківського вкладу (для вкладів «Вільні кошти» і «Разом до перемоги» терміном 100 днів);
  • Якщо договором банківського вкладу не передбачена пролонгація вкладу, то по завершенню терміну розміщення вкладу, всі кошти разом із нарахованими процентами перераховуються на рахунок Вкладника;
  • При розміщенні банківського вкладу Банку забороняється вимагати від Вкладника придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);
  • Клієнт має право відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування шляхом звернення за телефонами Контакт-Центру Банку (0 800 50 20 30 для дзвінків в межах України; +38 034 255 87 62 для дзвінків з-за кордону) або на адресу електронної пошти info@ideabank.ua;
  • Для отримання суми депозиту понад 50 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ, Клієнт повинен повідомити Банк за 3 (три) робочих дні в усній формі (в ході телефонної розмови з уповноваженим працівником відділення Банку, на якому планується отримання готівки, після обов`язкової ідентифікації Клієнта) або у письмовій формі (подавши до Банку відповідну Заяву про підготовку готівки). Письмова Заява про підготовку готівки реєструється Банком в день її надходження;
  • Клієнт має право, після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, яку Банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту (згідно з чинними тарифами Банку https://ideabank.ua/uk/tariffs).
  Як оформити депозит
  Розрахувати депозит

  Скористайтесь депозитним калькулятором та розрахуйте дохідність свого вкладу.

  Заповнити заявку

  Заповніть заявку на оформлення депозиту у відділенні чи надішліть її через інтернет-банкінг.

  Оформити депозит

  Виберіть найближче відділення, щоб підписати депозитний договір та розмістити вклад.

  Депозити та їх важливість для фінансового планування

  Депозити в банку відіграють ключову роль у фінансовому плануванні і є важливим інструментом для забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів. Ось кілька аспектів, які підкреслюють їхню важливість:

  1. Збереження та захист капіталу: Депозити дозволяють зберігати гроші в безпечному місці, забезпечуючи їх захищеність від ризиків втрат чи коливань ринку.
  2. Стабільність та прибутковість: Депозитний вклад часто має стабільні відсоткові ставки, що робить його привабливими для тих, хто шукає безпечний та стабільний засіб збереження та приросту капіталу.
  3. Фінансова гнучкість: Депозити можуть мати різні терміни та умови, що надає фінансову гнучкість. Це дозволяє вибрати оптимальний варіант, враховуючи індивідуальні потреби та плани.
  4. Захист від інфляції: Навіть з урахуванням відсоткової ставки, депозити можуть захищати від впливу інфляції, допомагаючи зберегти купівельну потужність грошей.
  5. Формування резервів: Депозити є ідеальним інструментом для формування фінансових резервів, таких як резервний фонд чи кошти на майбутні потреби.
  6. Кредитна історія: Відкривши депозит в банку, клієнт може покращити свою кредитну історію, що може виявитися важливим при подальших фінансових операціях.
  7. Елемент фінансової просвіти: Депозити сприяють розвитку фінансової просвіти, навчаючи людей ефективно управляти та ростити своїми фінансами.

  Загалом, відкрити депозит - необхідний елемент забезпечення фінансової стійкості та ефективного планування, що дозволяє клієнтам досягти своїх фінансових цілей та мрій.

  Як вибрати депозит

  Вибір депозиту є важливим етапом для ефективного управління фінансами. Ось деякі корисні поради, як обрати найкомфортніший варіант:

  1. Визначте фінансові цілі: Проаналізуйте, для чого вам потрібен депозит – для збереження, інвестування чи формування резервів.
  2. Оцініть термін: Визначте, на який термін ви готові покласти гроші в банк. 
  3. Порівняйте відсоткові ставки: Порівняйте відсоткові ставки за різними депозитами. 
  4. Зверніть увагу на програму лояльності: Ідея Банк цінує кожного клієнта і пропонує приємні бонуси від +0,25% до +0,75% при розміщенні від 100 000 грн до 500 000 грн. Надбавки діють для вкладів Дохідний, Класичний
  5. Порівнюйте загальну вигоду: Розглядайте не лише відсоткові ставки, але й загальну вигоду, яка включає умови та зручність обслуговування.
  6. Поцікавтесь репутацією банку: Обирайте надійні банки, які мають гарну репутацію та стабільність. Ідея Банк працює на ринку Україні з 1989 року та зарекомендував себе, як надійний партнер. 
  7. Консультуйтеся з фахівцем: Звертайтеся до фахівців Ідея Банку для отримання додаткової інформації.

  Депозити в Ідея Банку – це надійність та безпека Ваших заощаджень. Ідея Банк входить в європейську фінансову групу Getin Holding S.A. Банк є одним з перших учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Тому, обираючи Ідея Банк для розміщення депозиту, Ви обираєте надійний банк з європейським капіталом.