Депозити

Депозити

від банку з європейським капіталом
  до 9,50%річних в гривнях
  на 1-18 місвільний вибір строку вкладу
  від 1000 грнмінімальна сума вкладу

  Відсоткові ставки

  UAH
  USD
  EUR

  Переваги депозитів в Idea Bank

  Європейська надійність банку
  Висока дохідність вкладів
  Зручний підбір вкладів
  Програма лояльності
  Користування 24/7
  Гарантія повернення вкладів

  Депозитний Калькулятор

  Депозити
  Популярні питання
  Інформація для споживачів
  Договори
  Попередження
  до 9,50%

  Депозит "Бажаний"

  Нова весняна пропозиція
  До 9,50%

  річних в гривнях

  6 місяців

  строк депозиту

  1000 грн

  мінімальна сума вкладу

  Детальніше
  10,5%

  Депозит "На cтарт"

  Вигідна пропозиція для нових клієнтів Банку
  10,5%

  річних в гривнях

  3 місяці

  строк депозиту

  1000 грн

  мінімальна сума вкладу

  Детальніше
  до 9,50%

  Депозит "Дохідний"

  Вклад з виплатою відсотків в кінці строку
  на 1-18 місяців

  вільний вибір строку вкладу

  без поповнення

  оформленого вкладу

  від 1000 грн

  мінімальна сума вкладу

  Детальніше
  до 9,25%

  Депозит "Класичний"

  Вклад з виплатою відсотків щомісячно
  на 1-18 міс

  вільний вибір строку вкладу

  без поповнення

  оформленого вкладу

  від 1000 грн

  мінімальна сума вкладу

  Детальніше
  до 6,5%

  Депозит "Вільні кошти"

  Вклад з можливістю поповнення та зняття коштів
  1 місяць

  термін оформлення вкладу

  24/7

  доступ до рахунку

  від 1000 грн

  мінімальна сума вкладу

  Детальніше
  Умови оформлення

  •    Вклади на строк від 1 місяця
  Можливість обирати зручний строк вкладу від 1 до 18 місяців.

  •    Мінімальна сума вкладу – 1 000 грн
  Вклад можна відкрити на суму від 1 000 грн з можливістю його поповнення.

  •    Виплата відсотків щомісяця чи в кінці строку
  Зручний вибір способу виплати відсотків за вкладом – щомісяця чи в кінці строку.

  •    Відкриття депозиту в відділенні або через інтернет-банкінг
  Збільшена ставка вкладу на +0,5% при оформленні вкладу через інтернет-банкінг.

  •    Вклади для осіб віком від 18 років
  Оформити вклад можуть особи, яким виповнилося 18 років.

  •    Можливість дострокового закриття вкладу
  У випадку ініціювання вкладником зменшення строку (терміну) вкладу, проценти, нараховані на суму вкладу перераховуються за ставкою 1% річних для вкладів у гривні та 0,1% річних для вкладів в іноземній валюті (не застосовується під час дії терміну +12міс та терміну що діяв до чергової пролонгації вкладу.


  * після закінчення терміну депозиту, якщо вклад не було закрито або не переоформлено, депозит автоматично продовжується на термін 12 місяців під 6% річних для вкладів у гривні / 1% для вкладів у доларах США / 0,1% для вкладів у євро.
   

  Необхідні документи

  Для громадян України:

  • Паспорт або документ, що його замінює

  • Документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку

  * Якщо в паспорті особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то депозит відкривається без пред'явлення цього документа.
   

  Для іноземних громадян:

  • Паспортний документ

  • Копія документа, що підтверджує джерело походження коштів, які особа планує розмістити на депозит 

   *Валюта в документі, що підтверджує джерело походження коштів, повинна відповідати валюті оформленого депозиту.

  Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою депозит

  • При відкритті банківського вкладу Вкладнику безкоштовно відкривається рахунок;
  • Умовами договору банківського вкладу не передбачена можливість поповнення вкладу;
  • Внесення банком будь-яких змін до договору банківського вкладу здійснюється лише за згодою Вкладника (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законом;
  • Якщо протягом 5 днів з дня закінчення строку договору банківського вкладу Вкладник не звернувся до Банку/інтернет банку/мобільного додатку з наміром повернути вклад, то такий вклад вважається розміщеним з наступного дня після закінчення  строку договору на тих самих умовах та на строк такої ж тривалості, на який він був розміщений згідно з умовами Договору, за винятком умови щодо розміру процентної ставки. При продовженні строку Вкладу розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку розміщення Вкладу. Процентна ставка на продовжений строк вкладу встановлюється з першого дня продовженого строку розміщення Вкладу. Строк Вкладу може продовжуватись 3 рази;
  • Клієнт має право достроково розірвати Договір банківського вкладу та вимагати дострокового повернення суми вкладу. Про дострокове розірвання Договору банківського вкладу Клієнт повинен повідомити Банк за 3 (три) робочих дні у письмовій формі, подавши Банку відповідну заяву (в 2-х примірниках). В разі дострокового розірвання Договору банківського вкладу на вимогу клієнта застосовується зменшення доходу від строкового вкладу відповідно до умов цього договору та згідно процентних ставок які затверджені рішенням Комітету управління активами, пасивами і тарифами Банку на момент укладення окремого Договору банківського вкладу;
  • Якщо договором банківського вкладу не передбачена пролонгація вкладу, то по завершенню терміну розміщення вкладу, всі кошти разом із нарахованими процентами перераховуються на рахунок Вкладника;
  • При розміщенні банківського вкладу Банку забороняється вимагати від Вкладника придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім відкриття рахунку для виплати процентів та суми вкладу);
  • Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

  Як оформити депозит

  Розрахувати депозит
  Розрахувати депозит

  Скористайтесь депозитним калькулятором та розрахуйте дохідність свого вкладу.

  Заповнити заявку
  Заповнити заявку

  Заповніть заявку на оформлення депозиту у відділенні чи надішліть її через інтернет-банкінг.

  Оформити депозит
  Оформити депозит

  Виберіть найближче відділення, щоб підписати депозитний договір та розмістити вклад.

  Депозити

  Депозит є договірною формою відносин між вкладником – власником коштів та банком – фінансовою установою, що приймає ці кошти на конкретний період для зберігання і користування. За користування клієнтськими коштами протягом певного періоду банк сплачує вкладнику відсотки. Депозити бувають  строкові та на вимогу. Строкові депозити в банках України – це вклади на конкретний період, зафіксований у договорі банку з вкладником, протягом якого банк має право користуватись цими коштами під певний фіксований у договорі відсоток. У більшості банків вкладник має можливість дострокового розірвання цього договору – в такому випадку банк сплачує вкладникові не повну ставку за користування вкладом, а лише символічну.

  Депозити в банках розміщують у гривнях, доларах США та євро на строк від кількох днів до кількох років залежно від обраної вкладником депозитної програми. Також вкладники можуть  поповнювати депозити для фізичних осіб протягом строку вкладу, якщо умови вкладу це передбачають, а відсотки по депозитах  отримувати як у кінці строку вкладу, так і помісячно. Депозити в Україні може оформити кожен. Для цього необхідно прийти у будь-яке відділення банку з коштами та паспортом.
   

  Як відкрити депозит в Україні

  Щоб відкрити депозити в банках, вкладникові спочатку необхідно визначитися з банком, якому він довірить свої заощадження. В Україні банки поділяють на 3 категорії: українські, іноземні та російські. Найбільш надійними зазвичай є іноземні банки. За «спиною» кожного іноземного банку в Україні стоїть материнська компанія, розташована в країні Європи чи світу. Більшість цих компаній мають великий досвід та добру репутацію, вони стабільні, і жодні кризові явища в Україні та світі суттєво не впливають на їхню роботу. Депозити в іноземних банках – це Ваш спокій та безпека коштів, які плануєте розмістити.

  Після того як Ви обрали надійний банк для розміщення депозиту в Україні, необхідно обрати валюту, в якій Ви будете розміщувати депозит, строк вкладу, а також визначитися щодо бажання поповнювати цей вклад протягом часу його розміщення та щодо строків отримання відсотків.

  Депозити в банках України ще бувають на вимогу. Тобто Ви можете відкрити депозит і в будь-який момент його поповнювати та знімати кошти з нього. Депозити в банку на вимогу звичайно пропонують нижчі відсотки, ніж строкові депозити. Депозити для фізичних осіб можна оформити у будь-якому відділенні банку чи онлайн в інтернет-банкінгу.

  Відкрити депозит в IdeaBank    

  Депозити в Ідея Банку – це надійність та безпека Ваших заощаджень. Ідея Банк входить в європейську фінансову групу Getin Holding S.A. з центральним офісом у Польщі. Банк є одним з перших учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Тому, обираючи Ідея Банк, щоб розмістити в ньому депозит, Ви обираєте надійний банк з іноземним власником.
  Депозити для фізичних осіб, пропоновані Ідея Банком, реалізують найкращі з умов та переваг,  що їх мають численні банківські депозити в Україні. Клієнти банку можуть обирати як найбільш зручні для них валюти та строки вкладу, так і спосіб отримання відсотків за вкладом – помісячно чи в кінці строку депозиту. Для зручного та швидкого вибору депозитної програми, яка найбільше відповідає Вашим очікуванням, нами розроблено депозитний калькулятор. Оформити обраний депозит в банку можна у будь-якому зручному для Вас відділенні або через систему інтернет-банкінгу IdeaOnline.

  Кошти депозиту та нараховані проценти за депозитом будуть зараховані на Ваш картковий рахунок, який відкритий в Банку. У разі відсутності карткового рахунку Ви можете оформити його (Кредитну картку, Дебетну картку або Картку для виплат). При виборі карткового рахунку необхідно звернути увагу на Тарифи Банку щодо зарахування коштів на рахунок та зняття коштів з рахунку.