ТОВ «Мульті-Іншуранс»

Номер та дата укладання посередницького Договору: 28 березня 2024 року
№ посередницького договору: № 03-24/28/МІ-ІБ
Повне найменування - для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, фізичної особи-підприємця
Товариство з обмеженою відповідальністю «МУЛЬТІ-ІНШУРАНС» 
Ідентифікаційний код для юридичної особи: 44525386
Місцезнаходження юридичної особи згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Україна, 04073, м. Київ, пр. Бандери Степана, 13-В
Прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства/установи (кредитного посередника): Соколов Дмитро Костянтинович
Адреса веб-сторінки кредитного посередника. У разі наявності веб-сторінки кредитного посередника розміщення інформації про веб-сторінку кредитного посередника є обов'язковим: finance.ua
Адреса для отримання поштових повідомлень: Україна, 04073, м. Київ, пр. Бандери Степана, 13-В
Номери телефонів контактних осіб із зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв'язку: 0800-307-555
електронна пошта: fin.multiinsurance@gmail.com
Відомості про статус кредитного посередника (кредитний брокер/кредитний агент): Кредитний Агент
Перелік завдань/повноважень, які банк передає своєму кредитному брокеру/кредитному агенту:

  • Отримувати від Клієнта інформацію та документи, які необхідні для розгляду питання щодо встановлення ділових відносин, зокрема укладання кредитних договорів.
  • Здійснювати ідентифікацію та верифікацію Клієнта згідно із вимогами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами Національного Банку України, внутрішніми нормативними документами Замовника, що регламентують процеси ідентифікації, верифікації, та вимогами до формування Кредитної справи Клієнта відповідно до Додатку № 3 цього Договору (Порядок надання Послуг Агента).
  • Здійснювати контроль за підписанням Клієнтом документів, типові форми яких затверджені виключно Замовником та які необхідні для встановлення ділових відносин та/або надання Фінансових послуг.
  • Проводити аналіз повноти відповідності даних та чинності поданих Клієнтом інформації та документів, встановлювати особу та перевіряти документи Клієнта.
  • Здійснювати формування і передачу Замовнику пакету документів, в строки та згідно з переліком, який визначений в Додатку № 3 цього Договору, та на підставі яких здійснено ідентифікацію та верифікацію Клієнта, а також документів, отриманих для встановлення ділових відносин та/або надання Замовником Фінансових послуг Клієнту.
  • Здійснювати дії з метою залучення користувачів мережі Інтернет для отримання ними у Замовника фінансових послуг, у порядку та на умовах, визначених цим Договором та/або Додатками до цього Договору.

Відомості про територію, на яку поширюються завдання/повноваження кредитного брокера/кредитного агента: 
Територія держави Україна, за виключенням тимчасово окупованих територій України.     
Запевнення банку про здійснення перевірки відповідності кредитного посередника вимогам, установленим цим Положенням:

АТ «Ідея Банк» запевняє, що кредитний посередник відповідає вимогам згідно з Законом України «Про споживче кредитування» та Постанови Національного банку України  №50 від 08 червня 2017 року «Про впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг»

Інформація про цього кредитного посередника додана до кредитного реєстру НБУ.