Депозит "Безпечний +1"

Депозит "Безпечний +1"

  від 15,00% до 16,00%річних в гривнях
  6, 9, 12 місяціввільний вибір строку вкладу
  щомісячно або в кінці термінувиплата відсотків по вкладу

  Мінімальна сума вкладу

  1. 50 000,00 грн. - згідно з окремим розпорядженням КУАПіТ мінімальна сума вкладу для відділень: Чернівецьке відділеня №1, Рівненське відділення №1, Полтавське відділення №1, Криворізьке відділення №1, Криворізьке відділення №2, Одеське відділення №1, Одеське відділення №2, Одеське відділення №3, Кропивницьке відділення №1;
  2. 200 000,00 грн - мінімальна сума для всіх відділень, крім відділень, які вказані в п.1.
  Європейська надійність банку
  Зручний підбір вкладів
  Програма лояльності
  Висока дохідність вкладу
  Виплата відсотків в щомісячно або в кінці терміну
  Гарантія повернення вкладів
  Як оформити депозит
  Розрахувати депозит

  Скористайтеся депозитним калькулятором і розрахуйте дохідність свого вкладу.

  Заповнити заявку

  Заповніть заявку на оформлення депозиту у відділенні чи надішліть її через інтернет-банкінг.

  Оформити депозит

  Оберіть найближче відділення, щоб підписати депозитний договір та розмістити вклад.

  Попередження
  Популярні питання
  Договори
  Інформація для споживачів

  Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою депозит

  • При відкритті банківського вкладу Вкладнику безкоштовно відкривається рахунок;
  • Внесення банком будь-яких змін до договору банківського вкладу здійснюється лише за згодою Вкладника (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законом;
  • Якщо в день закінчення строку договору банківського вкладу Вкладник не звернувся до Банку/інтернет банку/мобільного додатку з наміром повернути вклад або в перший робочий день (якщо дата закінчення вкладу припадає на вихідні дні), то такий вклад вважається розміщеним з наступного дня після закінчення  строку договору на тих самих умовах та на строк такої ж тривалості, на який він був розміщений згідно з умовами Договору, за винятком умови щодо розміру процентної ставки. При продовженні строку Вкладу розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку розміщення Вкладу. Процентна ставка на продовжений строк вкладу встановлюється з першого дня продовженого строку розміщення Вкладу. Клієнт має право відмовитись від лонгації, звернувшись особисто до відділення Банку в день закінчення строку вкладу (якщо термін вкладу припадає на вихідний або святковий день, тоді в перший за ним банківський робочий день) або шляхом звернення за телефонами Контакт-Центру Банку (0 800 50 20 30 для дзвінків в межах України; +38 034 255 87 62 для дзвінків з-за кордону);
  • Клієнт має право ініціювати перед Банком дострокове повернення суми вкладу. Про дострокове розірвання Договору банківського вкладу Клієнт повинен повідомити Банк за 3 (три) робочих дні у письмовій формі, подавши Банку відповідну заяву (в 2-х примірниках). Дострокове припинення договору можливе виключно за згодою Банку. В разі дострокового розірвання Договору банківського вкладу на вимогу клієнта застосовується зменшення доходу від строкового вкладу відповідно до умов цього договору та згідно процентних ставок які затверджені рішенням Комітету управління активами, пасивами і тарифами Банку на момент укладення окремого Договору банківського вкладу (для вкладів «Вільні кошти» і «Разом до перемоги» терміном 100 днів);
  • Якщо договором банківського вкладу не передбачена пролонгація вкладу, то по завершенню терміну розміщення вкладу, всі кошти разом із нарахованими процентами перераховуються на рахунок Вкладника;
  • При розміщенні банківського вкладу Банку забороняється вимагати від Вкладника придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);
  • Клієнт має право відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування шляхом звернення за телефонами Контакт-Центру Банку (0 800 50 20 30 для дзвінків в межах України; +38 034 255 87 62 для дзвінків з-за кордону) або на адресу електронної пошти info@ideabank.ua;
  • Для отримання суми депозиту понад 50 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ, Клієнт повинен повідомити Банк за 3 (три) робочих дні в усній формі (в ході телефонної розмови з уповноваженим працівником відділення Банку, на якому планується отримання готівки, після обов`язкової ідентифікації Клієнта) або у письмовій формі (подавши до Банку відповідну Заяву про підготовку готівки). Письмова Заява про підготовку готівки реєструється Банком в день її надходження;
  • Клієнт має право, після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, яку Банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту (згідно з чинними тарифами Банку https://ideabank.ua/uk/tariffs).
  Умови оформлення
  • Вклади на строк 6, 9, 12 місяців

  Можливість обирати зручний строк вкладу на 6, 9 або 12 місяців.

  • Мінімальна сума вкладу

  1. 50 000,00 грн. - згідно з окремим розпорядженням КУАПіТ мінімальна сума вкладу для відділень: Чернівецьке відділеня №1, Рівненське відділення №1, Полтавське відділення №1, Криворізьке відділення №1, Криворізьке відділення №2, Одеське відділення №1, Одеське відділення №2, Одеське відділення №3, Кропивницьке відділення №1;
  2. 200 000,00 грн - мінімальна сума для всіх відділень, крім відділень, які вказані в п.1.
  •    Виплата відсотків щомісячно або в кінці терміну
  •    Без пролонгації
  •    Відкриття депозиту в відділенні або через інтернет банкінг
  •    Вклади для осіб віком від 18 років

  Оформити вклад можуть особи, яким виповнилося 18 років.

  Сума вкладу повертається після закінчення строку, вказаного в Договорі банківського вкладу, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Вкладника, відкритий у Банку.

  Необхідні документи

  Для громадян України:

  • Паспорт або документ, що його замінює

  • Документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку

  * Якщо в паспорті особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то депозит відкривається без пред'явлення цього документа.

  Для іноземних громадян:

  • Паспортний документ

  • Копія документа, що підтверджує джерело походження коштів, які особа планує розмістити на депозит. Валюта, яка  вказана в документі, що підтверджує джерело походження коштів, повинна відповідати валюті оформленого депозиту.