Умови оформлення онлайн-заявки

Заповнюючи цю заявку-анкету, клієнт підтверджує, що надана інформація є повною і достовірною та погоджується, що банк має право перевіряти інформацію, надану в даній анкеті, і проводити такі перевірки, які банк вважає за необхідні. Зокрема, клієнт уповноважує банк зв'язуватися в зручний для банку час з роботодавцем клієнта для перевірки та отримання будь-якої необхідної інформації.

Клієнт виражає свою згоду банку на надання банком в Бюро кредитних історій інформації про клієнта, його зобов'язання за кредитним договором і іншу інформацію (включаючи відомості, що мають банківську таємницю, які містяться в анкеті-заявці на отримання кредиту, а також документів, що надані для отримання кредиту), передбачену Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" №2704-IV від 23 червня 2009 року.

Клієнт шляхом встановлення відмітки у вікні «Я згоден на / з умовами оформлення онлайн-заявки» надає свою згоду на отримання від Банку повідомлень інформаційного та рекламного характеру каналами дистанційного електронного обслуговування, на отримання Банком інформації з бюро кредитних історій, обробку, використання і передачу третім особам банком персональних даних клієнта відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» №2704-IV від 23 червня 2009.

Клієнт має право відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування шляхом звернення за телефонами Контакт-Центру Банку (0 800 50 20 30 для дзвінків в межах України; +38 034 255 87 62 для дзвінків з-за кордону) або на адресу електронної пошти info@ideabank.ua.

Клієнт виражає свою згоду банку на доступ до інформації з Кредитного реєстру Національного Банку України про його кредитні операції, а також збір, зберігання, використання та подання такої інформації до Кредитного реєстру Національного Банку України в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків». Даним Клієнт підтверджує, що повідомлений Банком про те, що інформація про здійснення кредитної операції може бути передана до Кредитного реєстру Національного Банку України, за місцезнаходженням: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Клієнт підтверджує, що надана ним згода на обробку його Персональних даних не вимагає здійснення банком повідомлень про передачу його Персональних даних третім особам згідно з нормами ст.21 Закону України «Про захист персональних даних».

У випадку відмови банку у видачі кредиту клієнт надає згоду строком на 5 років на обробку і використання його персональних даних в цілях інформування про нові кредитні продукти і банківські послуги, що надаються банком.

Обробка персональних даних розповсюджується на наступну інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові, рік, місяць, число та місце народження, адреса, сімейний, соціальний та майновий стан, освіта, професія, прибутки, № документу, що посвідчує особу, дата, орган що його видав, і будь-яка інша інформація доступна або відома в конкретний момент часу.