ТОВ "РБ-ТРЕЙДИНГ"

Дата укладання посередницького Договору: 23 листопада 2022 року
Повне найменування - для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, фізичної особи-підприємця: ТОВ "РБ-ТРЕЙДИНГ"
Ідентифікаційний код для юридичної особи: 42803218
Місцезнаходження юридичної особи згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Україна, 21012, Вінницька обл., м. Вінниця, провулок Костя Широцького, буд. 3А
Прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства/установи (кредитного посередника): Базелюк Володимир Васильович
Адреса веб-сторінки кредитного посередника. У разі наявності веб-сторінки кредитного посередника розміщення інформації про веб-сторінку кредитного посередника є обов'язковим: https://vmtehnika.prom.ua/ua/
Адреса для отримання поштових повідомлень: Україна,21012, Вінницька обл., м. Вінниця, провулок Костя Широцького, буд. 3А
Номери телефонів контактних осіб із зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв'язку: 380977587045
Відомості про статус кредитного посередника (кредитний брокер/кредитний агент): Кредитний Агент

Перелік завдань/повноважень, які банк передає своєму кредитному брокеру/кредитному агенту

  • інформувати Клієнтів про умови кредитних продуктів, в тому числі, надавати повну інформацію у письмовій формі про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість за Кредитним договором; 
  • проводити ідентифікацію та верифікацію Клієнтів Банку відповідно до порядку визначеного в Договорі; 
  • отримувати від Клієнтів документи згідно з переліком, розробленим Банком, які Клієнт має надати для укладення Договору кредиту; 
  • в присутності потенційного Клієнта перевіряти паспорт та робити копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією про Клієнта.
  • роздруковувати Кредитні договори, підписані з боку Банку (з використанням аналога власноручного підпису уповноваженої особи Банку та відтиску печатки Банку) та надавати для  особистого підписання Клієнтами; 
  • контролювати особисте підписання Клієнтом заяв, довідок, повідомлень, Кредитних договорів, та інших документів; 
  • здійснювати підготовку документів Клієнта до передачі Банку, формувати документи в окрему Кредитну справу щодо кожного Клієнта; 
  • передавати до Банку сформовану Кредитну справу про кожного Клієнта способом, погодженим Сторонами.


Відомості про територію, на яку поширюються завдання/повноваження кредитного брокера/кредитного агента:  Україна
Запевнення банку про здійснення перевірки відповідності кредитного посередника вимогам, установленим цим Положенням: АТ «Ідея Банк» запевняє, що кредитний посередник відповідає вимогам згідно з Законом України «Про споживче кредитування» та Постанови Національного банку України  №50 від 08 червня 2017 року «Про впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг»