ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОН КРЕДИТ».

Дата укладення договору – 30 червня 2022 р.

Повне найменування юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи- підприємця, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – Рохманійко Микола Віталійович.

 • Ідентифікаційний код юридичної особи – 42350798.
 • Місцезнаходження юридичної особи згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 90-А.
 • Прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства/установи - Рохманійка Микола Віталійович.
 • Адреса веб-сторінки партнера банку https://sloncredit.ua/
 • Адреса для отримання поштових повідомлень - 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 90-А.
 • Номери телефонів контактних осіб із зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв’язку - 080-033-03-83

 

АТ «Ідея Банк»  є кредитним посередником ТОВ «Слон Кредит», а саме - кредитним агентом, сферою повноважень якого є :

 • інформування Клієнтів про умови надання Кредиту, умови Кредитних продуктів, в тому числі, надання повної інформації про умови кредитування, іншу обов’язкову інформацію в обсягах, визначених законодавством України;
 • підписання з Клієнтом усіх необхідних для надання кредиту документів згідно вимог законодавства та кредитодавця;
 • підготовка документів Клієнта до передачі кредитодавцю, формування документів в окрему Клієнтську справу щодо кожного Клієнта та передача їх кредитодавцю;
 • передача кредитодавцю Згоди на обробку персональних даних та на доступ до кредитної історії по Клієнтах, в тому числі по Клієнтах котрі відмовились від Кредиту та по котрих  кредитодавець відмовив в наданні Кредиту;
 • здійснення інших дій визначених в «Правилах оформлення кредитів кредитодавця та перелік документів».