Комплаєнс

Основою ведення бізнесу АТ «Ідея Банк» є безумовне дотримання всіх вимог законодавства. 
З метою мінімізації ризику порушення вимог законодавства (комплаєнс-ризику), прагнучи до максимального його попередження і запобігання йому, Банк створив систему управління комплаєнс-ризиком, зорієнтовану на: 

  • контроль дотримання Банком вимог законодавства у всіх напрямах його бізнесу та господарської діяльності;
  • запровадження та дотримання високих етичних стандартів ведення бізнесу;
  • захист інтересів клієнтів, вкладників, акціонерів, працівників і партнерів Банку;
  • запобігання ситуаціям, у яких співробітники мають конфлікт інтересів, та управління ними; 
  • недопущення проявів корупції та хабарництва, пов’язаних з діяльністю Банку.