Депозит "Класичний"

Депозит "Класичний"

для заощадження та прибутку
  від 12,00% до 15,50% *річних в гривнях
  100 днів, 6-18 місяціввільний вибір строку вкладу
  щомісячновиплата відсотків по вкладу

  Депозити Оформлюйте у мобільному застосунку

  100 днів6 міс9 міс12 міс18 міс
  від 1 000 грн12,00%14,50%14,50%14,50%15,50%
  від 100 000 грн12,00%14,50%14,75%14,75%15,50%
  від 200 000 грн12,00%14,50%15,00%15,00%15,50%
  від 500 000 грн12,00%14,50%15,25%15,25%15,50%

  * мінімальна ставка додаткового терміну становить 12,00% річних, за вкладами, у яких передбачено додатковий термін.

  Переваги депозиту в Idea Bank
  Європейська надійність банку
  Висока дохідність вкладів
  Виплата відсотків щомісячно
  Гарантія повернення вкладів
  Програма лояльності
  Зручний підбір вкладів
  Як оформити депозит
  Вибрати депозит

  Виберіть депозит, який відповідає Вашим потребам та розрахуйте дохідність свого вкладу.

  Заповнити заявку

  Заповніть заявку на оформлення депозиту у відділенні чи надішліть її через інтернет-банкінг.

  Оформити депозит

  Виберіть найближче відділення, щоб підписати депозитний договір та розмістити вклад.

  Заповнити заявку
  Популярні питання
  Інформація для споживачів
  Договори
  Попередження
  Умови оформлення
  • Вклади на строк від 100 днів*

  Можливість обирати зручний строк вкладу на 100 днів, 6, 9, 12 або 18 місяців.

  • Мінімальна сума вкладу – 1 000 грн

  Вклад можна відкрити на суму від 1 000 грн без можливості його поповнення.

  • Виплата відсотків щомісяця
  • Відкриття депозиту в відділенні або через інтернет-банкінг
  • Вклади для осіб віком від 18 років

  Оформити вклад можуть особи, яким виповнилося 18 років.

   

  * після закінчення терміну депозиту, якщо вклад не було закрито або не переоформлено, депозит автоматично продовжується на термін 12 місяців під 12% річних для вкладів у гривні/ 0,50% для вкладів у доларах США / 0,40% для вкладів у євро.

  Сума вкладу повертається після закінчення строку, вказаного в Договорі банківського вкладу (у випадку, якщо клієнт відмовився від автопролонгації), на поточний рахунок клієнта, відкритий у банку або шляхом видачі готівкою через касу банку. Нараховані проценти за депозитом будуть зараховані на Ваш картковий рахунок, який відкритий в Банку. У разі відсутності карткового рахунку Ви можете оформити його (Кредитну картку, Дебетну картку або Картку для виплат). При виборі карткового рахунку необхідно звернути увагу на Тарифи Банку щодо зарахування коштів на рахунок та зняття коштів з рахунку.

  Необхідні документи

  Для громадян України:

  • Паспорт або документ, що його замінює
  • Документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку
    

  * Якщо в паспорті особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то депозит відкривається без пред'явлення цього документа.

  Для іноземних громадян:

  • Паспортний документ
  • Копія документа, що підтверджує джерело походження коштів, які особа планує розмістити на депозит.
    

  *Валюта, яка  вказана в документі, що підтверджує джерело походження коштів, повинна відповідати валюті оформленого депозиту.

  Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою депозит

  • При відкритті банківського вкладу Вкладнику безкоштовно відкривається рахунок;
  • Внесення банком будь-яких змін до договору банківського вкладу здійснюється лише за згодою Вкладника (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законом;
  • Якщо в день закінчення строку договору банківського вкладу Вкладник не звернувся до Банку/інтернет банку/мобільного додатку з наміром повернути вклад або в перший робочий день (якщо дата закінчення вкладу припадає на вихідні дні), то такий вклад вважається розміщеним з наступного дня після закінчення  строку договору на тих самих умовах та на строк такої ж тривалості, на який він був розміщений згідно з умовами Договору, за винятком умови щодо розміру процентної ставки. При продовженні строку Вкладу розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку розміщення Вкладу. Процентна ставка на продовжений строк вкладу встановлюється з першого дня продовженого строку розміщення Вкладу. Клієнт має право відмовитись від лонгації, звернувшись особисто до відділення Банку в день закінчення строку вкладу (якщо термін вкладу припадає на вихідний або святковий день, тоді в перший за ним банківський робочий день) або шляхом звернення за телефонами Контакт-Центру Банку (0 800 50 20 30 для дзвінків в межах України; +38 034 255 87 62 для дзвінків з-за кордону);
  • Клієнт має право ініціювати перед Банком дострокове повернення суми вкладу. Про дострокове розірвання Договору банківського вкладу Клієнт повинен повідомити Банк за 3 (три) робочих дні у письмовій формі, подавши Банку відповідну заяву (в 2-х примірниках). Дострокове припинення договору можливе виключно за згодою Банку. В разі дострокового розірвання Договору банківського вкладу на вимогу клієнта застосовується зменшення доходу від строкового вкладу відповідно до умов цього договору та згідно процентних ставок які затверджені рішенням Комітету управління активами, пасивами і тарифами Банку на момент укладення окремого Договору банківського вкладу (для вкладів «Вільні кошти» і «Разом до перемоги» терміном 100 днів);
  • Якщо договором банківського вкладу не передбачена пролонгація вкладу, то по завершенню терміну розміщення вкладу, всі кошти разом із нарахованими процентами перераховуються на рахунок Вкладника;
  • При розміщенні банківського вкладу Банку забороняється вимагати від Вкладника придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);
  • Клієнт має право відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування шляхом звернення за телефонами Контакт-Центру Банку (0 800 50 20 30 для дзвінків в межах України; +38 034 255 87 62 для дзвінків з-за кордону) або на адресу електронної пошти info@ideabank.ua;
  • Для отримання суми депозиту понад 50 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ, Клієнт повинен повідомити Банк за 3 (три) робочих дні в усній формі (в ході телефонної розмови з уповноваженим працівником відділення Банку, на якому планується отримання готівки, після обов`язкової ідентифікації Клієнта) або у письмовій формі (подавши до Банку відповідну Заяву про підготовку готівки). Письмова Заява про підготовку готівки реєструється Банком в день її надходження;
  • Клієнт має право, після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, яку Банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту (згідно з чинними тарифами Банку https://ideabank.ua/uk/tariffs).

  Депозитні програми

  Депозитні програми представлені в банках України бувають терміновими та до запитання. Термінові депозити – це вклади на чітко визначений термін протягом якого вкладник зберігає свої кошти в банку під визначений відсоток, що прописаний в депозитному договорі. Термінові депозити можна оформити в гривні, доларах США та євро на термін від 1 до 18 місяців. Існують, також, довготермінові вклади на кілька років.
  Депозитні програми банків до запитання – це вклади з можливістю вільного зняття коштів у будь-який час та можливістю поповнювати вклад. Такі вклади можна розмістити в гривні, доларах США та євро на термін від 1 місяця.
  Термінові депозитні програми – це більш високодохідні вклади, що розміщуються в банку на договірній основі на визначений конкретний термін. Ставки по вкладах до запитання – нижчі, що пояснюється тим, що банки не можуть гарантовано розраховувати на такі кошти вкладників на весь термін вкладу.
  Термінові депозити в банках України, бувають, також, з можливістю поповнення, як вклади до запитання. Додатково, фінансові установи дають можливість вкладникам обирати спосіб виплати відсотків по вкладу – щомісячно чи в кінці терміну вкладу. Обирайте депозитну програму, яка найбільше відповідає Вашим очікуванням.

  Депозитні програми в Україні

  Перш ніж обрати депозитну програму, вкладнику необхідно визначитись із банком, якому він довірить свої кошти. Існують банки з українськими власниками, російськими та іноземними. Останні, визнані аналітиками фінансового ринку, як найбільш надійні та стійкі. В іноземних банках, власником, зазвичай, є материнська компанія з Європи чи США, яка володіє кількома банками в різних країнах світу, які вже тривалий час на ринку та мають мільйони Клієнтів. Тому, надійність таких банків перевірена часом і вкладник може бути впевнений у безпеці свого вкладу.
  Депозити банків з іноземним капіталом – це дохідні як термінові вклади в національній валюті, так і вклади до запитання. Вкладники, які розміщують депозит в банку, не тільки захищають власні кошти від інфляції, але й отримують хороший додатковий дохід в гривні.
  Депозитні програми банків, можна оформити як у відділенні та і дистанційно через інтернет-банкінг. Для отримання консультації, щодо умов вкладу, необхідно просто заповнити заявку в інтернеті. Консультант банку зателефонує Вам та надасть інформацію, щодо оформлення вкладу. Депозити в Україні доступні у будь-якому місті країни: Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові та ін.

  Депозитні програми в IdeaBank

  Ідея Банк – це надійний європейський банк для Ваших коштів. Щоб обрати депозит в Ідея Банку, оберіть валюту та термін розміщення вкладу. Кращі депозитні програми Банку - це строкові вклади від 1 до 18 місяців. Можлива валюта вкладу: гривні, долари США, євро. Доступні інші опції вкладів: з поповненням та без поповнення, виплата відсотків в кінці терміну вкладу чи помісячно.
  Заповнити заявку на депозити можна на сайті в кілька кліків. За кілька хвилин наш консультант зателефонує та надасть необхідну інформацію щодо розміщення вкладу. 
  Ідея Банк – це завжди вигідні депозити в гривні та гарантія безпеки вкладів!

  Сума вкладу повертається після закінчення строку, вказаного в Договорі банківського вкладу (у випадку, якщо клієнт відмовився від автопролонгації), на поточний рахунок клієнта, відкритий у банку або шляхом видачі готівкою через касу банку. Нараховані проценти за депозитом будуть зараховані на Ваш картковий рахунок, який відкритий в Банку. У разі відсутності карткового рахунку Ви можете оформити його (Кредитну картку, Дебетну картку або Картку для виплат). При виборі карткового рахунку необхідно звернути увагу на Тарифи Банку щодо зарахування коштів на рахунок та зняття коштів з рахунку.