Ризики

У своїй діяльності АТ «Ідея Банк» наражається на притаманні банківському бізнесу ризики, основними з яких є: 

 • кредитний ризик;
 • ризик ліквідності;
 • процентний ризик банківської книги;
 • ринковий ризик;
 • операційний ризик;
 • комплаєнс-ризик.

Стратегічними цілями управління вищевказаними видами ризику в Банку визначено:

 • забезпечення / підтримання прийнятного рівня ризиків  у рамках ризик-апетиту та лімітів ризиків;
 • забезпечення достатності капіталу для покриття суттєвих ризиків Банку;
 • забезпечення фінансової стійкості Банку, мінімізація можливих фінансових втрат від впливу прийнятих Банком ризиків відповідно до стратегії розвитку Банку;
 • виконання вимог контролюючих органів (Національного банку України, Державної фіскальної служби, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб тощо);
 • дотримання міжнародних стандартів і використання найкращих практик у сфері управління ризиками.

Для досягнення вищеназваних стратегічних цілей Банк застосовує такі інструменти:

 • своєчасне виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, пом'якшення суттєвих ризиків та звітування з цих питань;
 • моніторинг і попередження порушень показників ризик-апетиту та лімітів ризику, контроль наближення показників ризиків до ризик-апетиту та лімітів ризику і вжиття відповідних запобіжних заходів;
 • постійний аналіз ризиків, на які наражається Банк у своїй діяльності, з метою підготовки пропозицій стосовно прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень про пом'якшення ризиків;
 • стрес-тестування суттєвих ризиків для визначення спроможності протистояти потрясінням та загрозам, з якими  стикається Банк під час своєї діяльності або які можуть виникнути у майбутньому;
 • ретельний контроль за дотриманням Банком норм законодавства, внутрішньобанківських документів та відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк.