Стратегія розвитку

У 2018 році Ідея Банк досяг одних із найвищих у банківській системі України показників ефективності  в частині рентабельності капіталу та рентабельності активів.

Стратегічний  план розвитку на 2019 – 2021 рр. передбачає реалізацію таких основних  завдань, як подальший розвиток бізнесу і технологій, підтримання високоефективної моделі та посилення стійкості Банку. З огляду на це, головними напрямами його розвитку визначено:

  • упровадження сучасних  передових технологій ведення банківського бізнесу;
  • фокус на дистанційні та онлайн канали продажів;
  • підвищення ефективності каналів продажів та продуктів;
  • зміцнення системи управління ризиками; 
  • оптимізація бізнес-процесів і контроль затрат;
  • підвищення якості послуг та сервісів;
  • розвиток професійної команди спеціалістів.