Корпоративна етика

Прагнучи вести чесний та відкритий банківський бізнес, Банк затвердив і використовує Кодекс поведінки (етики), в якому відображено найвищі етичні стандарти ведення бізнесу. Кодекс є обов’язковим для виконання керівниками та всіма співробітниками як у межах Банку, так і у відносинах з клієнтами, партнерами, конкурентами та акціонерами.

З метою практичного втілення високих стандартів, Кодекс:

  • визначає основні корпоративні цінності Банку, головною з яких є його репутація;
  • встановлює високі стандарти ділової поведінки;
  • вимагає безумовного дотримання норм законодавства;
  • декларує нульову толерантність до фактів корупції,  шахрайства і надає повну підтримку в питаннях боротьби з корупцією та шахрайством;
  • розглядає культуру управління ризиками як частину загальної корпоративної культури.