Депозит "Дохідний"

Депозит "Дохідний"

для отримання максимального прибутку
  до 9,50%річних в гривнях
  на 1-18 місвільний вибір строку вкладу
  в кінці строкувиплата відсотків

  Відсоткові ставки

  UAH
  USD
  EUR

  Переваги депозиту в Idea Bank

  Європейська надійність банку
  Висока дохідність вкладу
  Зручний підбір вкладів
  Програма лояльності
  Виплата відсотків в кінці строку вкладу
  Гарантія повернення вкладів

  Як оформити депозит

  Розрахувати депозит
  Розрахувати депозит

  Скористайтеся депозитним калькулятором і розрахуйте дохідність свого вкладу.

  Заповнити заявку
  Заповнити заявку

  Заповніть заявку на оформлення депозиту у відділенні чи надішліть її через інтернет-банкінг.

  Оформити депозит
  Оформити депозит

  Оберіть найближче відділення, щоб підписати депозитний договір та розмістити вклад.

  Заповнити заявку

  Популярні питання
  Інформація для споживачів
  Договори
  Попередження
  Умови оформлення
  • Вклади на строк від 1 місяця
   Можливість обирати зручний строк вкладу від 1 до 18 місяців.

  • Мінімальна сума вкладу – 1 000 грн
   Вклад можна відкрити на суму від 1 000 грн без можливості його поповнення.

  • Максимальна сума вкладу – 5 млн грн
   Вклад можна відкрити на суму до  5 млн грн.

  • Виплата відсотків щомісяця чи в кінці строку
   Зручний вибір способу виплати відсотків за вкладом – щомісяця чи в кінці строку.

  • Відкриття депозиту в відділенні або через інтернет-банкінг
   Збільшена ставка вкладу на +0,5% при оформленні вкладу через інтернет-банкінг.

  • Вклади для осіб віком від 18 років
   Оформити вклад можуть особи, яким виповнилося 18 років.

  * після закінчення терміну депозиту, якщо вклад не було закрито або не переоформлено, депозит автоматично продовжується на термін 12 місяців під 6% річних для вкладів у гривні/ 1% для вкладів у доларах США / 0,1% для вкладів у євро.

  Кошти депозиту та нараховані проценти за депозитом будуть зараховані на Ваш картковий рахунок, який відкритий в Банку. У разі відсутності карткового рахунку Ви можете оформити його (Кредитну картку, Дебетну картку або Картку для виплат). При виборі карткового рахунку необхідно звернути увагу на Тарифи Банку щодо зарахування коштів на рахунок та зняття коштів з рахунку.

  Необхідні документи

  Для громадян України:

  • Паспорт або документ, що його замінює

  • Документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку

  * Якщо в паспорті особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то депозит відкривається без пред'явлення цього документа.

  Для іноземних громадян:

  • Паспортний документ

  • Копія документа, що підтверджує джерело походження коштів, які особа планує розмістити на депозит. Валюта, яка  вказана в документі, що підтверджує джерело походження коштів, повинна відповідати валюті оформленого депозиту.

  Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою депозит

  • При відкритті банківського вкладу Вкладнику безкоштовно відкривається рахунок;
  • Умовами договору банківського вкладу не передбачена можливість поповнення вкладу;
  • Внесення банком будь-яких змін до договору банківського вкладу здійснюється лише за згодою Вкладника (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законом;
  • Якщо протягом 5 днів з дня закінчення строку договору банківського вкладу Вкладник не звернувся до Банку/інтернет банку/мобільного додатку з наміром повернути вклад, то такий вклад вважається розміщеним з наступного дня після закінчення  строку договору на тих самих умовах та на строк такої ж тривалості, на який він був розміщений згідно з умовами Договору, за винятком умови щодо розміру процентної ставки. При продовженні строку Вкладу розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку розміщення Вкладу. Процентна ставка на продовжений строк вкладу встановлюється з першого дня продовженого строку розміщення Вкладу. Строк Вкладу може продовжуватись 3 рази;
  • Клієнт має право достроково розірвати Договір банківського вкладу та вимагати дострокового повернення суми вкладу. Про дострокове розірвання Договору банківського вкладу Клієнт повинен повідомити Банк за 3 (три) робочих дні у письмовій формі, подавши Банку відповідну заяву (в 2-х примірниках). В разі дострокового розірвання Договору банківського вкладу на вимогу клієнта застосовується зменшення доходу від строкового вкладу відповідно до умов цього договору та згідно процентних ставок які затверджені рішенням Комітету управління активами, пасивами і тарифами Банку на момент укладення окремого Договору банківського вкладу;
  • Якщо договором банківського вкладу не передбачена пролонгація вкладу, то по завершенню терміну розміщення вкладу, всі кошти разом із нарахованими процентами перераховуються на рахунок Вкладника;
  • При розміщенні банківського вкладу Банку забороняється вимагати від Вкладника придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім відкриття рахунку для виплати процентів та суми вкладу);
  • Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

  Опис продукту депозит "Дохідний"

  Депозит — договір, що передбачає виплату банком відсотків за гроші, внесені вкладником на певний період.
  Депозит “Дохідний” — продукт Idea Bank, який дає змогу клієнтам накопичувати кошти та отримувати додатковий дохід. Його можна відкрити на строк від 1 до 18 місяців у гривні, доларах чи євро. Сума вкладу — від 1000 грн (100 доларів, або євро) до 5 млн грн.
  Банк пропонує вкладнику вибрати варіант виплати відсотків: щомісяця або наприкінці дії угоди про депозит. Після підписання договору банк безкоштовно відкриває вкладнику рахунок, на який будуть надходити відсотки за депозитом.
  Відсоткова ставка змінюється залежно від строку дії договору та вкладеної на рахунок суми. Так, за депозит, внесений строком на один місяць, клієнт отримує 6% доходу. При укладенні угоди на строк від 6 до 9 місяців розмір відсоткової ставки збільшується до 9%.
  При внесенні суми більше 100 000 грн розмір відсоткової ставки збільшується до 9,25%.
  Ставка збільшиться на 0,5%, якщо клієнт оформляє депозит за допомогою інтернет-банкінгу.
  Кошти, нараховані як відсотки, поступають на картку, відкриту у банку. Наприкінці дії строку договору внесена на депозит сума повертається на поточний рахунок вкладника. За бажанням він може забрати її у касі банку.
  Угода не передбачає поповнення рахунку. Якщо наприкінці строку дії договору клієнт не закрив рахунок, договір автоматично продовжується на 12 місяців.

  Переваги продукту Idea Bank

  Депозит “Дохідний” від Idea Bank має наступні переваги:

  • Можливість вибрати валюту та строк дії договору

  Вкладник може зробити депозит у гривні, доларах чи євро, обравши строк дії та найкращу відсоткову ставку.

  • Висока дохідність по вкладах у гривні

  Депозит у національній валюті принесе вкладнику від 6 до 9% прибутку.

  • Додаткові бонуси від банку

  При внесенні на депозит суми від 100 000 грн на строк від 6 до 12 місяців вкладник додатково отримає 0,25%. Сума від 500 000 грн за такий же період принесе йому додатково 0,5%.