Депозит "Дохідний"

Депозит "Дохідний"

для отримання максимального прибутку
  від 7,50% до 17,50% *річних в гривнях
  100 днів, 1-18 місвільний вибір строку вкладу
  в кінці строкувиплата відсотків

  Депозити Оформлюйте у мобільному застосунку

  1 міс100 днів6 міс9 міс12 міс18 міс
  від 1 000грн7.50%13.25%17.00%17.00%17.00%15.50%
  від 100 000грн7.50%13.25%17.25%17.25%17.25%15.50%
  від 500 000грн7.50%13.25%17.50%17.50%17.50%15.50%

  * мінімальна ставка додаткового терміну становить 14,00% річних, за вкладами, у яких передбачено додатковий термін.

  Переваги депозиту в Idea Bank
  Європейська надійність банку
  Висока дохідність вкладу
  Зручний підбір вкладів
  Програма лояльності
  Виплата відсотків в кінці строку вкладу
  Гарантія повернення вкладів
  Як оформити депозит
  Розрахувати депозит

  Скористайтеся депозитним калькулятором і розрахуйте дохідність свого вкладу.

  Заповнити заявку

  Заповніть заявку на оформлення депозиту у відділенні чи надішліть її через інтернет-банкінг.

  Оформити депозит

  Оберіть найближче відділення, щоб підписати депозитний договір та розмістити вклад.

  Заповнити заявку
  Популярні питання
  Інформація для споживачів
  Договори
  Попередження
  Умови оформлення
  • Вклади на строк від 1 місяця*
   Можливість розміщення вкладу на 100 днів, 1, 6, 9, 12 або 18 місяців.

  • Мінімальна сума вкладу – 1 000 грн
   Вклад можна відкрити на суму від 1 000 грн без можливості його поповнення.

  • Виплата відсотків в кінці строку

  • Відкриття депозиту в відділенні або через інтернет-банкінг

  • Вклади для осіб віком від 18 років
   Оформити вклад можуть особи, яким виповнилося 18 років.

  * після закінчення терміну депозиту, якщо вклад не було закрито або не переоформлено, депозит автоматично продовжується на термін 12 місяців під 14% річних для вкладів у гривні/ 1% для вкладів у доларах США / 0,1% для вкладів у євро.

  Сума вкладу повертається після закінчення строку, вказаного в Договорі банківського вкладу (у випадку, якщо клієнт відмовився від автопролонгації), на поточний рахунок клієнта, відкритий у банку або шляхом видачі готівкою через касу банку. Нараховані проценти за депозитом будуть зараховані на Ваш картковий рахунок, який відкритий в Банку. У разі відсутності карткового рахунку Ви можете оформити його (Кредитну картку, Дебетну картку або Картку для виплат). При виборі карткового рахунку необхідно звернути увагу на Тарифи Банку щодо зарахування коштів на рахунок та зняття коштів з рахунку.

  Необхідні документи

  Для громадян України:

  • Паспорт або документ, що його замінює

  • Документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку

  * Якщо в паспорті особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то депозит відкривається без пред'явлення цього документа.

  Для іноземних громадян:

  • Паспортний документ

  • Копія документа, що підтверджує джерело походження коштів, які особа планує розмістити на депозит. Валюта, яка  вказана в документі, що підтверджує джерело походження коштів, повинна відповідати валюті оформленого депозиту.

  Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою депозит

  • При відкритті банківського вкладу Вкладнику безкоштовно відкривається рахунок;
  • Внесення банком будь-яких змін до договору банківського вкладу здійснюється лише за згодою Вкладника (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законом;
  • Якщо в день закінчення строку договору банківського вкладу Вкладник не звернувся до Банку/інтернет банку/мобільного додатку з наміром повернути вклад або в перший робочий день (якщо дата закінчення вкладу припадає на вихідні дні), то такий вклад вважається розміщеним з наступного дня після закінчення  строку договору на тих самих умовах та на строк такої ж тривалості, на який він був розміщений згідно з умовами Договору, за винятком умови щодо розміру процентної ставки. При продовженні строку Вкладу розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку розміщення Вкладу. Процентна ставка на продовжений строк вкладу встановлюється з першого дня продовженого строку розміщення Вкладу.
  • Клієнт має право ініціювати перед Банком дострокове повернення суми вкладу. Про дострокове розірвання Договору банківського вкладу Клієнт повинен повідомити Банк за 3 (три) робочих дні у письмовій формі, подавши Банку відповідну заяву (в 2-х примірниках). Дострокове припинення договору можливе виключно за згодою Банку. В разі дострокового розірвання Договору банківського вкладу на вимогу клієнта застосовується зменшення доходу від строкового вкладу відповідно до умов цього договору та згідно процентних ставок які затверджені рішенням Комітету управління активами, пасивами і тарифами Банку на момент укладення окремого Договору банківського вкладу;
  • При розміщенні банківського вкладу Банку забороняється вимагати від Вкладника придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);
  • Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом написання листа на пошту QualityControl@ideabank.ua.

  Опис продукту депозит "Дохідний"

  Депозит — договір, що передбачає виплату банком відсотків за гроші, внесені вкладником на певний період.
  Депозит “Дохідний” — продукт Idea Bank, який дає змогу клієнтам накопичувати кошти та отримувати додатковий дохід. Його можна відкрити на строк від 1 до 18 місяців у гривні, доларах чи євро. Сума вкладу — від 1000 грн (100 доларів, або євро) до 5 млн грн.
  Після підписання договору банк безкоштовно відкриває вкладнику рахунок, на який будуть надходити відсотки за депозитом.
  Відсоткова ставка змінюється залежно від строку дії договору та вкладеної на рахунок суми.
  Кошти, нараховані як відсотки, поступають на картку, відкриту у банку. Наприкінці дії строку договору внесена на депозит сума повертається на поточний рахунок вкладника. За бажанням він може забрати її у касі банку.
  Угода не передбачає поповнення рахунку. Якщо наприкінці строку дії договору клієнт не закрив рахунок, договір автоматично продовжується на 12 місяців.

  Переваги продукту Idea Bank

  Депозит “Дохідний” від Idea Bank має наступні переваги:

  • Можливість вибрати валюту та строк дії договору

  Вкладник може зробити депозит у гривні, доларах чи євро, обравши строк дії та найкращу відсоткову ставку.

  • Висока дохідність по вкладах у гривні

  Депозит у національній валюті принесе вкладнику від 7,50% до 17,50% прибутку.