Валютні операції. Що це таке та які види бувають?

Ми підготували цей матеріал про валютні операції, щоб ви могли дізнатися більше про наступне:

 • Що таке валютні операції
 • Види валютних операцій: класифікація операцій за суб'єктом, за характером угоди, за термінами виконання, інші види
 • Які валютні операції вважаються незаконними
 • Хто контролює валютні операції
 • Обмеження валютних операцій за умов воєнного стану

 

Що таке валютні операції

Валютні операції - це фінансові трансакції, які пов'язані з обміном однієї валюти на іншу. Вони є необхідним елементом світової економіки і відіграють важливу роль в міжнародній торгівлі та фінансовому обміні між країнами та компаніями.


Види валютних операцій: класифікація операцій за суб'єктом


Валютні операції можна класифікувати в залежності від сторін, які беруть участь у операції, наступним чином:

 

Операції між нерезидентами (нерезидент - особа або організація, яка не є резидентом даної країни):

 

 • Міжнародні валютні операції: Включають обмін однієї валюти на іншу, операції з купівлі-продажу іноземної валюти, а також інші валютні угоди між нерезидентами.
 • Зовнішньоекономічна діяльність: Включає експорт і імпорт товарів та послуг, оплату за експорт і імпорт, отримання та надання кредитів нерезидентам, інвестиції в іноземні активи та інші операції, пов'язані з міжнародною торгівлею.

 

Операції між валютними резидентами (валютний резидент - особа або організація, яка є резидентом даної країни та має право здійснювати валютні операції в межах цієї країни):

 

 • Внутрішньодержавні валютні операції: Включають обмін валюти в межах країни, операції з купівлі-продажу валюти на внутрішньому ринку, операції з купівлі-продажу іноземної валюти між валютними резидентами.
 • Внутрішньодержавна торгівля: Включає купівлю і продаж товарів та послуг між валютними резидентами, оплату за внутрішньодержавну торгівлю, кредитування місцевих підприємств та інші внутрішньодержавні операції.

 

Операції між валютними резидентами і нерезидентами включають такі види операцій:

 

 • Зовнішньоекономічна діяльність: Включає експорт і імпорт товарів та послуг між валютними резидентами і нерезидентами, оплату за таку торгівлю, отримання та надання кредитів нерезидентам, інвестиції в іноземні активи та інші операції, пов'язані з міжнародною торгівлею.
 • Іноземні інвестиції: Включають придбання акцій, облігацій, нерухомості та інших активів нерезидентами в країні-резиденті, а також вкладення капіталу в іноземні компанії резидентами.
 • Валютні платежі: Включають перекази коштів між валютними резидентами і нерезидентами, оплату за товари і послуги, відправлення та отримання грошових переказів, валютні конвертації та інші платежі в міжнародній торгівлі.

Цікаво відзначити, що класифікація валютних операцій може змінюватися в залежності від правил та регуляцій валютного ринку кожної конкретної країни. Регуляторні органи можуть встановлювати обмеження та вимоги для різних видів валютних операцій, щоб контролювати валютний ринок та забезпечувати фінансову стабільність.

 

Види валютних операцій: за характером угоди

 

Валютні операції за характером угоди можна класифікувати наступним чином:

 

Експортно-імпортні операції

 

 • Експортні операції: Продаж товарів та послуг іноземним покупцям за іноземну валюту або платіжні засоби.
 • Імпортні операції: Купівля товарів та послуг у іноземних постачальників за іноземну валюту або платіжні засоби.
 •  

Операції за банківським валютним рахунком клієнта

 

 • Переказ коштів: Переказ грошей з одного банківського рахунку на інший, який може бути в іншій валюті або в тій самій валюті.
 • Конвертація валюти: Обмін однієї валюти на іншу на банківському рахунку клієнта з метою забезпечення необхідної валюти для платежів або інвестицій.

 

Торгівля іноземною валютою

 

 • Валютний обмін: Фізичний або електронний обмін однієї валюти на іншу за поточним курсом валют на ринку.
 • Форекс-операції: Торгівля валютними парами на міжнародному валютному ринку з метою отримання прибутку від зміни курсів валют.

 

Кредитування міжнародного рівня

 

 • Міжнародні кредити: Надання кредитів або позик іноземним позичальникам на умовах повернення в іноземній валюті або її еквіваленті.
 • Фінансування зовнішньоекономічної діяльності: Надання фінансової підтримки експортерам і імпортерам для здійснення міжнародних торговельних операцій.

 

Придбання країною іноземної валюти:

 

 • Резервні активи: Придбання іноземних валют як резервних активів для забезпечення стабільності національної валюти та здійснення міжнародних платежів.
 • Інвестиції в іноземну валюту: Придбання іноземної валюти для інвестицій та отримання доходу від зміни курсів валют.

Ці види валютних операцій можуть здійснюватися як між суб'єктами внутрішньої торгівлі та фінансових послуг країни, так і міжнародними суб'єктами залежно від їх валютного статусу та мети операцій. 


Види валютних операцій: за термінами виконання


Валютні операції можна класифікувати за термінами виконання наступним чином:

Поточні валютні операції:

 

 • Експортно-імпортні операції: Операції, які пов'язані з митними операціями із зовнішньою торгівлею та зазвичай виконуються протягом короткого періоду часу.
 • Валютні платежі: Операції з переказу коштів, платежів за товари та послуги, які здійснюються миттєво або в найближчому майбутньому.

 

Капітальні валютні операції:

 

 • Іноземні інвестиції: Операції, які передбачають довгострокові інвестиції в іноземні активи, такі як акції, облігації, нерухомість тощо.
 • Кредитування міжнародного рівня: Операції з надання та отримання довгострокових кредитів у валюті для фінансування міжнародних проектів, інвестицій тощо.

 

Касові валютні операції:

 

 • Валютний обмін: Операції з купівлі або продажу іноземної валюти за готівку або на рахунок клієнта.
 • Готівкові валютні платежі: Операції з фізичними грошима в іноземній валюті, які виконуються негайно або у визначений термін.

Ці види валютних операцій відрізняються за тривалістю виконання та типом фінансових інструментів, що використовуються. Кожен вид операцій має свої особливості, ризики та вимоги, які пов'язані зі специфікою операцій та регуляторним середовищем, в якому вони здійснюються.

 

Інші види валютних операцій


Також валютні операції можна поділити на наступні види залежно від різних параметрів:

Активні та пасивні операції:

 

 • Активні операції: Операції, що приносять прибуток або збільшують активи суб'єкта. Наприклад, експорт товарів, інвестиції в іноземні активи, отримання кредитів, продаж валюти, валютний депозит та інші операції, що приносять дохід.
 • Пасивні операції: Операції, що створюють зобов'язання або зменшують активи суб'єкта. Наприклад, імпорт товарів, надання кредитів, купівля валюти та інші операції, що призводять до витрат.

 

Операції через банк або касу:

 

 • Операції через банк: Виконання валютних операцій з використанням банківських рахунків, платіжних систем та послуг банків.
 • Операції через касу: Фізичний обмін готівки в одній валюті на готівку в іншій валюті або безготівкові платежі без використання банківських рахунків.

 

Витрати та доходи в валюті:

 

 • Витрати в валюті: Витрати на придбання товарів, послуг, погашення зобов'язань тощо, які здійснюються в іноземній валюті.
 • Доходи в валюті: Отримання коштів, платежів, доходів в іноземній валюті (в тому числі депозит в іноземній валюті), які підлягають конвертації або можуть бути використані для валютних операцій.

 

Необоротні активи:

 

Операції з необоротними активами: Купівля, продаж або інвестування в необоротні активи, такі як нерухомість, машини, технології, що якимось чином пов'язані з іноземною валютою або виконуються за допомогою валютних операцій.

Враховуючи ці параметри, валютні операції можуть включати комбінацію різних характеристик. Наприклад, можуть бути активні операції через банк, що приносять дохід в валюті та пов'язані з інвестиціями в необоротні активи. 

Які валютні операції вважаються незаконними


Незаконні валютні операції - це операції, які порушують законодавство та регулятивні вимоги, пов'язані з валютним контролем та фінансовою діяльністю. Точні визначення незаконних валютних операцій можуть варіюватися в залежності від законодавства країни, але основні типи незаконних валютних операцій включають наступні:

 1. Контрабандна торгівля: Нелегальний обмін валюти або переміщення готівки через кордон без необхідних дозволів та декларування.
 2. Відмивання грошей: Використання валютних операцій для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, шляхом переміщення їх через фінансові системи та переховування походження грошей.
 3. Фінансування тероризму: Валютні операції, які забезпечують фінансування терористичних організацій або діяльність, пов'язану з тероризмом.
 4. Обман та шахрайство: Незаконні дії, спрямовані на обхід валютних обмежень, фальсифікацію документів або обман інших осіб з метою незаконного отримання вигоди.
 5. Незаконна діяльність валютних бірж та ринків: Незаконна діяльність на валютних біржах, маніпулювання курсами валют, незаконні операції з деривативами та інші недобросовісні практики.

Важливо враховувати, що правила та визначення незаконних валютних операцій можуть відрізнятися в різних країнах. Рекомендується дотримуватися валютного законодавства та звертатися до відповідних органів.

 

Хто контролює валютні операції


В Україні контроль за валютними операціями здійснює Національний банк України (НБУ) і Державна податкова служба України (ДПС). Кожен з цих органів відповідає за різні аспекти контролю та регулювання валютних операцій.

НБУ є головним органом державного валютного контролю в Україні. Він встановлює правила та обмеження щодо проведення валютних операцій, забезпечує валютну стабільність та встановлює офіційний курс національної валюти (гривні) до іноземних валют. НБУ видає нормативно-правові акти, які регламентують порядок здійснення валютних операцій, контролюють діяльність банків та інших суб'єктів, які проводять валютні операції.

Державна податкова служба України відповідає за контроль за дотриманням податкового законодавства включаючи податкові аспекти валютних операцій. ДПС має право перевіряти декларації про доходи та фінансові операції, здійснювати аудит і перевірки валютних операцій для виявлення можливого ухилення від сплати податків.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НКЦПФР) також займається контролем за діяльністю фінансових установ, які здійснюють валютні операції.

 

Обмеження валютних операцій за умов воєнного стану


В період дії воєнного стану в Україні Національний банк України регулярно здійснює кроки для сприяння підвищенню стійкості валютного ринку та поліпшенню курсових очікувань. 
Так, згідно з інформацією наданою Національним банком України, від 21 квітня 2023 року, здійснено пом'якшення низки адміністративних обмежень з метою створення умов для запуску проєкту електронного резиденства та зміцнення позитивних тенденцій у готівковому сегменті валютного ринку, що сприяли суттєвому звуженню спреду між готівковим та офіційним курсом, а саме:

Готівковий сегмент валютного ринку

НБУ розширює можливості банків здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти населенню. Так, з 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи з 13 квітня 2022 року.  Відповідні зміни спрямовані на збереження сприятливої ситуації на валютному ринку.

Переказ іноземної валюти за кордон е-резидентами

Національний банк надає можливість е-резидентам (після сплати податків в Україні) переказувати на їх рахунки за кордоном кошти в іноземній валюті, отримані на рахунки в українських банках від нерезидентів (за надані послуги чи роботи). Детальніше про розрахунки за кордоном.

Відповідні зміни не чинитимуть тиску на валютний ринок та міжнародні резерви України, адже в межах таких операцій не відбуватиметься купівлі іноземної валюти – переказ здійснюватиметься за рахунок іноземної валюти, отриманої е-резидентом з-за кордону.

Рекомендованi статтi
Що таке депозит: які є види депозитів?Що таке депозит: які є види депозитів?
Ми підготували цей матеріал про депозити, щоб ви змогли більше дізнатися про таке: Що таке депозит і процентна ставка? Який обрати депозит? Що перевіряти у депозитному договорі? Роль депозитів у фінансовій системі Практичні поради   Що таке депозит і процентна ставка?   Депозит - це…